• Neem contact op

 • Algemene Voorwaarden

  Privacy

  Kraamzorg Fenna geeft geen persoonsgegevens/informatie door aan derden zonder toestemming van de klant.
  Kraamzorg Fenna hanteert een privacy reglement die voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  Kraamzorg Fenna verwerkt alleen de persoonsgegevens waarvan de
  klant toestemming  heeft gegeven.
  Klant geeft toestemming middels ondertekenen van het inschrijfformulier, intake formulier en de zorgovereenkomst vooraf en zodra
  de kraamzorg start. Jouw privacy wordt gewaarborgd.

  De persoonsgegevens zijn nodig voor het inschrijven van kraamzorg.
  Persoonsgegevens zijn nodig om een zorgovereenkomst aan te gaan op het moment van starten kraamzorg.
  De verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen. De persoonsgegevens zijn nodig om goede (kraam)zorg te kunnen garanderen. De persoonsgegevens blijven in het bezit van KraamzorgFenna.

  Geheimhouding

  KraamzorgFenna heeft geheimhouding plicht. Zowel over de verstrekte persoonsgegevens als over zorginhoudelijke informatie.
  KraamzorgFenna deelt alleen informatie  met de verloskundige of huisarts van de klant.
  Na de kraamweek worden beval en kraamzorg gegevens van moeder en kind gedeeld met de JGZ.
  KraamzorgFenna heeft een meldings plicht bij vermoeden van fysiek of psychische mishandeling/ verwaarlozing. Meld Code plicht.
  Uiteraard wordt dit eerst met klant besproken, waarna er eventueel hulp of actie wordt ondernomen.

  Aansprakelijkheid

  KraamzorgFenna heeft een aansprakelijkheid verzekering. 
  Klant heeft bij schade ontstaan in de kraamweek, een eigen risico van € 250,00
  Schade binnen 24 uur melden bij de kraamverzorgende.

  Klachten

  KraamzorgFenna is lid van een klachtencommissie, bij Solo partners.
  KraamzorgFenna levert kwalitatief goede en verantwoorde kraamzorg.
  Mocht u niet tevreden zijn over de gang van zaken, bespreek dit dan eerst met de kraamverzorgende, 
  zodat er naar een passende oplossing gezocht kan worden.

  Arbeidsomstandigheden kraamverzorgende

  KraamzorgFenna heeft zich te houden aan de ARBO wet.
  Het gaat om veiligheid, hygiëne, werkmateriaal, lichamelijke en psychische belasting.
  Er moeten goede voorzieningen worden getroffen, bijvoorbeeld het kraambed op hoogte van 80 cm.
  U krijgt bij de intake een lijstje met voorschriften voor in de kraamweek.
  KraamzorgFenna werkt graag in een rookvrije ruimte.
  KraamzorgFenna draagt in sommige situaties beschermende handschoenen (tijdens de bevalling).

  Facturering

  De geleverde kraamzorg uren worden gefactureerd bij jullie zorgverzekeraar.
  Facturering verloopt via de tussen persoon van KraamzorgFenna en de instantie waar de zorg is ondergebracht.
  Klant geeft hiervoor toestemming om deze factuur te declareren.

  Vergoedingen zorgverzekeraars.
  Kraamzorg van KraamzorgFenna wordt door iedere zorgverzekeraar vergoed.
  Iedere klant heeft een wettelijk vastgestelde eigen bijdrage per kraamzorguur.
  Voor 2024 is dit € 5,00 per uur.
  Ben je aanvullend verzekerd, dan wordt dit gedeeltelijk of volledig vergoed.
  Vraag hiervoor info bij je zorgverzekeraar.
  Deze factuur ontvang je van je zorgverzekeraar.

  Vervangende kraamzorg

  KraamzorgFenna kan een beroep doen op vervangende kraamzorg indien zij zelf afwezig is door ziekte of overmacht.
  Persoonlijke  (medische) gegevens die belangrijk zijn voor het voortzetten van kraamzorg worden 
  dan overgedragen aan de vervangende kraamverzorgende
  KraamzorgFenna benoemt en bespreekt dit met de klant tijdens de intake. KraamzorgFenna werkt met alle verloskundigen in Friesland, Groningen en Drenthe.

  Zorgovereenkomst

  De zorgverlener(kraamverzorgende) en de zorgvrager(de klant) gaan een zorgovereenkomst aan zodra de kraamzorg start.
  Deze overeenkomst wordt op de 1e dag ondertekend door beide partijen.
  Dit is verplicht voor de belastingdienst. De overeenkomst blijft in het bezit van de kraamverzorgende.
  KraamzorgFenna heeft geen dienstverband en/of arbeidsovereenkomst met kraamzorgbureaus, zij werkt uitsluitend op freelance basis. 
  De getekende zorgovereenkomst is hier een bewijs van.
  KraamzorgFenna doet jaarlijks belasting aangifte bij de belastingdienst om aan haar verplichtingen te voldoen.

  KraamzorgFenna is gecertificeerd voor Borstvoeding, EHBO, vroegtijdige inzet partus, postnatale depressie, kunstvoeding, premature kindjes, 
  couveuse kindjes, sectio (keizersnee).
  KraamzorgFenna volgt jaarlijks haar scholingen om deskundigheid en kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren en garanderen.

  KraamzorgFenna staat ingeschreven bij:

  Kamer van Koophandel te Leeuwarden nummer: 74640798
  Kennis Centrum voor Kraamverzorgenden nummer: 211725 AGB code 91105689
  Goedgekeurde (jaarlijks) VOG
  Aansprakelijkheid Verzekering bij ZZP Nederland
  Aangesloten bij Solopartners, klachtencommissie